Cefnogaeth Ar-lein

Yn ystod cyfnod yma, â nifer ohonom ni’n gweithio o bell, rydym yn cynnig hyfforddiant a chymorth ar-lein.

Hyfforddiant

Cefnogaeth

Gallwch gysylltu â ni ar gg@aber.ac.uk i gael cymorth. Os oes gennych chi gwestiwn brys cysylltwch â Suzy (sfs@aber.ac.uk) ar Teams. 

Rydym hefyd yn cynnig sesiwn galw heibio ar Teams unwaith yr wythnos, ac mae croeso i chi ymuno os oes gennych gwestiwn neu ymholiad. Mae’r sesiynau’n digwydd ar fore dydd Mercher am 10:30-11:30. Os hoffech chi ymuno ag un o’r sesiynau yma, defnyddiwch y ddolen hon i ymuno â Teams.