Ffurflen Werthuso Hyfforddiant

Ticiwch eich lefel o gytundeb â'r datganiadau a restrir isod

Diolch am gwblhau'r ffurflen gwerthuso hon. Bydd yr adborth a dderbyniwyd yn cael eu defnyddio i ddarparu gwelliannau i ddigwyddiadau yn y dyfodol.