Hyfforddiant

Cyn defnyddio’r CMS bydd angen i chi fynd i sesiwn hyfforddi. 

Mae’r holl sesiynau hyfforddiant wyneb yn wyneb oedd ar y gweill wedi’u canslo oherwydd cyfyngiadau’r coronafeirws.   

Os oes arnoch angen hyfforddiant ar gyfer y System Rheoli Cynnwys (SRhC, neu’r CMS), gallwch gofrestru eich hun a chwblhau hyfforddiant ar-lein ar  Blackboard:

Uwchraddio Lefel y Defnyddiwr

Caiff yr holl ddefnyddwyr CMS newydd eu hyfforddi ar lefel Cyfrannwr. Fodd bynnag os oes angen i’r defnyddiwr CMS newydd fod yn Safonwr i’w adran mae modd uwchraddio (yn amodol ar gadarnhad gyda’r adran). Pan fydd defnyddiwr CMS wedi’i uwchraddio o Gyfrannwr i Safonwr, bydd angen cwblhau’r ymarferion Uwchraddio: