Hyfforddiant

Cyn defnyddio’r CMS bydd angen i chi fynd i sesiwn hyfforddi. Caiff Sesiynau Hyfforddi CMS eu trefnu’n gyson drwy’r flwyddyn, fel arfer un waith y mis. Edrychwch ar y rhestr o gyrsiau ar wefan GDSYA i weld pryd y bydd y sesiwn nesaf yn cael ei chynnal.

Rhagor o wybodaeth