Taflenni Gwybodaeth

Mewn sesiynau hyfforddiant ar y System Rheoli Cynnwys, rhoddir taflen 'Dechrau Arni' i'r defnyddwyr a ddylai eich helpu i symud o'r hyfforddiant i waith go iawn ar y System. Os oes arnoch chi angen copi gallwch ei lawrlwytho yma:

Safonau’r Gymraeg a Gwefan y Brifysgol

Yn ddiweddar rydym wedi datblygu canllawiau newydd i’ch helpu i ddeall eich cyfrifoldebau wrth gyhoeddi cynnwys trwy’r System Rheoli Cynnwys (CMS):

  • Safonau'r Gymraeg

Taflenni Gwybodaeth

PDF

DOCX

Taflenni Gwybodaeth ar gyfer Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus

PDF

DOCX

Taflenni Gwybodaeth am y System Rheoli Cynnwys

Deunyddiau Hyfforddi