Amserlen Gyhoeddi a Throsglwyddo

Mae'r broses o wneud eich cynnwys yn fyw ar y wefan yn cynnwys 3 chyb.

  1. Rhaid i chi gymeradwyo eich cynnwys mewn CMS
  2. Cyhoeddir y cynnwys i'r gweinydd rhagweld (e.e. www.aber.ac.uk/cy)
  3. Trosglwyddir y cynnwys i'r gweinydd byw (e.e. www.aber.ac.uk/cy)

Dyma'r amserlen gyhoeddi a throsglwyddo arferol:

  • Cyhoeddi o CMS i cmsrhagweld: Bob awr, yb 10 munud wedi'r awr (e.e. 8:10yb, 9:10yb, 10:10yb, 11:10yb ayb)
  • Trosglwyddo o cmsrhagweld i'r wefan fyw: 9:30yb, 11:30yb, 2:30yp, 4:30yp

Sut mae hyn yn effeithio arnoch chi:

DyddCymeradwyir erbyn:Yn Fyw yn Fuan Wedi:
Llun - Gwener erbyn 9:10yb 9:30yb
Llun - Gwener erbyn 11:10yb  11:30yp
Llun - Gwener erbyn 2:10yp 2:30yp
Llun - Gwener erbyn 4:10yp  4:30yp
Llun - Gwener wedi 4:10yp Diwrnod canlynol 9:30yb
Gwener wedi 4:10yp Llun 9:30yb

Os oes angen gwneud y cynnwys yn fyw ar y wefan ar frys, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda a gallwn drefnu gwneud hynny cyn gynted ag y gallwn.