Golygu Uniongyrchol

Rydym wedi ychwanegu offer newydd gwych at CMS - sef Direct Edit. Gellir defnyddio hyn i wneud newidiadau cyflym i dudalennau heb orfod defnyddio prif ryngwyneb T4 SiteManager . Gallai arbed cryn amser ac ymdrech ac rydym yn argymell eich bod yn rhoi cynnig arno.

I ddefnyddio Direct Edit, edrych ar dudalen byw yn eich porwr a sgroliwch i lawr i weld dolen Staff Login ar y gwaelod ar y chwith. Ar ôl i chi fewngofnodi byddwch yn gallu golygu'r tudalen yn yr un math o raglen golygu ag y byddech yn ei defnyddio yn CMS. Mae'r offer golygu uniongyrchol hwn ar gael ar y rhan fwyaf o dudalennau, ac eithrio'r rhai cymhleth megis blaenddalennau'r adrannau.

Rhagor o wybodaeth