Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol

Mae Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu sy'n gyfrifol am drefnu Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol Prifysgol Aberystwyth. Mae'r gynhadledd yn dod â'r gymuned dysgu ac addysgu at ei gilydd o bob rhan o'r Brifysgol i ddathlu, rhannu, a rhoi llwyfan i'r dulliau cyffrous ac arloesol sy'n cael eu defnyddio wrth ddysgu.

Mae'r gynhadledd yn cynnwys gweithdai, arddangosiadau, cyflwyniadau a siaradwyr gwadd.  

10fed Cynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu

Mae’n bleser gan yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu gyhoeddi dyddiad yr 10fed Gynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu. Cynhelir y gynhadledd o ddydd Llun 12 Medi hyd ddydd Mercher 14 Medi 2022.

Thema’r gynhadledd eleni yw:

Dylunio Addysgu Yfory: Arloesi, Datblygu a Rhagoriaeth

Dathlu 10 mlynedd o Gynadleddau Dysgu ac Addysgu Prifysgol Aberystwyth

ac rydym yn bwriadu adlewyrchu ymroddiad staff PA i ehangu profiad dysgu’r Myfyrwyr.

Gyda’r agweddau canlynol: 

  • Addysgeg gynhwysol a chynaliadwy 
  • Dilysrwydd asesu, asesu dilys, ac ymgysylltu ag adborth
  • Sgiliau sgaffaldio ar draws y cwricwlwm a thu hwnt
  • Datblygu cymuned Prifysgol Ddwyieithog
  • Gweithio gyda myfyrwyr fel partneriaid i ddylunio dysgu 
  • Dysgu gweithredol yn y dirwedd addysg uwch heddiw

Gallwch Gofrestru ar gyfer y Gynhadledd nawr

I gael y newyddion diweddaraf, cofrestrwch ar gyfer ein blog.

 

Archif y gynhadledd: