Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol

8fed Cynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu

Mae Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu sy'n gyfrifol am drefnu Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol Prifysgol Aberystwyth. Mae'r gynhadledd yn dod â'r gymuned dysgu ac addysgu at ei gilydd o bob rhan o'r Brifysgol i ddathlu, rhannu, a rhoi llwyfan i'r dulliau cyffrous ac arloesol sy'n cael eu defnyddio wrth ddysgu.

Mae'r gynhadledd yn cynnwys gweithdai, arddangosiadau, cyflwyniadau a siaradwyr gwadd.  

Cynhelir 8fed Cynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu rhwng 7 a 9 Medi 2020 ar-lein.

Thema’r gynhadledd eleni yw, Cyfoethogi’r Cwricwlwm: Ysgogi Dysgu a Bywiogi’r Addysgu ac rydym yn bwriadu adlewyrchu ymroddiad staff PA i ehangu profiad dysgu’r Myfyrwyr. Pedwar prif agwedd y gynhadledd eleni yw:

  • Troi at Ddysgu Ar-lein
  • Creu Cymuned Ddysgu
  • Datblygu Lles yn y Cwricwlwm
  • Ymgorffori Dysgu Gweithredol
  • Gweithio gyda Myfyrwyr fel Partneriaid

Mae copi o'r rhaglen ar gael yma.

Mae’r cyfnod i archebu lle yn y gynhadledd bellach ar agor.

I gael y newyddion diweddaraf, cofrestrwch ar gyfer ein blog.

Archif i Gynhadledd: