Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol

Mae Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu sy'n gyfrifol am drefnu Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol Prifysgol Aberystwyth. Mae'r gynhadledd yn dod â'r gymuned dysgu ac addysgu at ei gilydd o bob rhan o'r Brifysgol i ddathlu, rhannu, a rhoi llwyfan i'r dulliau cyffrous ac arloesol sy'n cael eu defnyddio wrth ddysgu.

Mae'r gynhadledd yn cynnwys gweithdai, arddangosiadau, cyflwyniadau a siaradwyr gwadd.  

Y 12fed Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol

Mae’n bleser gan yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu gyhoeddi dyddiad yr 12fed Gynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu. Cynhelir y gynhadledd o ddydd Mawrth 10 Medi hyd ddydd Iau 12 Medi 2024.

Dyma’r thema a’r elfennau ar gyfer y gynhadledd eleni:

Paratoi ar gyfer Rhagoriaeth: Cynllunio Dysgu ac Addysgu Arloesol

  • Ymgorffori sgiliau cyflogadwyedd ar draws y cwricwlwm a thu hwnt
  • Harneisio pŵer Deallusrwydd Artiffisial a thechnolegau eraill i wella dysgu
  • Creu gweithgareddau dysgu deinamig i ysgogi ac ymgysylltu
  • Dylunio dysgu cynhwysol i bawb

Gallwch gyflwyno a gweld yr alwad am gynigion ar-lein.

I gael y newyddion diweddaraf, cofrestrwch ar gyfer ein blog.

 

Archif y gynhadledd: