Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol

 

Mae Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu sy'n gyfrifol am drefnu Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol Prifysgol Aberystwyth. Mae'r gynhadledd yn dod â'r gymuned dysgu ac addysgu at ei gilydd o bob rhan o'r Brifysgol i ddathlu, rhannu, a rhoi llwyfan i'r dulliau cyffrous ac arloesol sy'n cael eu defnyddio wrth ddysgu.

Mae'r gynhadledd yn cynnwys gweithdai, arddangosiadau, cyflwyniadau a siaradwyr gwadd.  

Cadwch y Dyddiad: 10fed Cynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu

Mae’n bleser gan yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu gyhoeddi dyddiad yr 10fed Gynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu. Cynhelir y gynhadledd o ddydd Llun 12 Medi hyd ddydd Mercher 14 Medi 2022.

9fed Cynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu

Mae’n bleser gan yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu gyhoeddi dyddiad yr 9fed Gynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu. Cynhelir y gynhadledd ar-lein o ddydd Mawrth 29 Mehefin hyd ddydd Gwener 2 Gorfennaf 2021.

Thema’r gynhadledd eleni yw, Byrfyfyrio â Chyfyngiadau: Ail-lunio Cymuned Ddysgu mewn Cyfnod o Newid ac rydym yn bwriadu adlewyrchu ymroddiad staff PA i ehangu profiad dysgu’r Myfyrwyr. Pedwar prif agwedd y gynhadledd eleni yw:

  • Dulliau hyblyg o gynllunio asesiad
  • Ymgorffori sgiliau yn y cwricwlwm
  • Gwersi a ddysgwyd o ddul cyfunol
  • Dysgu Gweithredol

Gallwch weld y rhaglan yma (linc)gweld yr alwad am gynigion (linc).

Mae’r cyfnod i archebu lle yn y gynhadledd bellach ar agor (linc).

I gael y newyddion diweddaraf, cofrestrwch ar gyfer ein blog.

Archif y gynhadledd: