Cynhadledd Fer Academi

Mae’r Gynhadledd Fer yn fersiwn llai o’n Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol sy’n ein galluogi i gasglu ynghyd gyfres o gyflwyniadau a gweithdai sy’n ymwneud â phwnc dysgu ac addysgu penodol.

2021: Defnyddio Meddalwedd Pleidleisio i Ddatblygu Gweithgareddau Dysgu ac Addysgu

2021: Ymgorffori Lles yn y Cwricwlwm

2020: Cyngor i Weithredu: Hyrwyddo Arfer Adborth Dda

2019: Gwaith Grŵp ac Asesiad Grŵp

2019: Addysg Gynhwysol

2018: Serious Play for Learning 

2017: Teaching with Tablets

2016: Teaching with Media

2015: Active Learning in (and out of) the Classroom