Canllawiau Blackboard i Staff

Blackboard yw Amgylchedd dysgu rhithwir ar-lein (ADRh) Prifysgol Aberystwyth. Mae amrywiaeth o adnoddau ar Blackboard ar gyfer cyfathrebu, cydweithio, asesu, adborth, myfyrio a rheoli cynnwys, ac mae’n lleoliad ar-lein ar gyfer gweithgareddau i gefnogi dysgu ac addysgu.

Gellir mewngofnodi i Blackboard ar borwr unrhyw gyfrifiadur sydd wedi ei gysylltu i’r we – rydym ni’n argymell defnyddio Firefox neu Chrome ar gyfer Blackboard.

Cymorth a Chefnogaeth Blackboard

I gael mwy o gymorth ar unrhyw agwedd gysylltiedig â Blackboard, cysylltwch â’r tîm E-ddysgu drwy e-bost (eddysgu@aber.ac.uk) neu ffoniwch (01970) 62 2472.

Gweler hefyd:

Y wybodaeth ddiweddaraf: