Ar Ddydd Mercher 16eg o Ragfyr, bydd yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn cynnal y cyntaf o Gynadleddau Byr yr Academi eleni, a hynny ar-lein. Y thema fydd ‘Cyngor i Weithredu: Hyrwyddo Arfer Adborth Dda’, a byddwn yn archwilio sut i wneud adborth yn fwy defnyddiol a diddorol ar gyfer ein myfyrwyr.

Y tri phrif edefyn ar gyfer y Gynhadledd Fer fydd:

  • Marcio asesiadau grŵp
  • Asesu ac adborth gan gymheiriaid
  • Gwella sut mae myfyrwyr yn dysgu drwy adborth

Gallwch gofrestru i fynychu’r Gynhadledd Fer drwy glicio ar y ddolen hon. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost at udda@aber.ac.uk

Schedule

AmserSesiwnLink
10:30-10:45CroesoRecordiad
10:45-11:15

Marking Multi-faceted Group Projects

Sarah Higgins

Recordiad
11:15-12:00

Using Rubrics in Law and Criminology Modules

Angharad James

Recordiad
12:00-12:15

Amser Te

 
12:15-13:00

Grading Efficiency and Reliability - Using Blackboard and Turnitin Rubrics

Ania Udalowska

Recordiad
13:00-14:00

Amser Cinio

 
14:00-15:15

Keynote: From Transmission to Transformation: Maximising Student Engagement with Feedback

Naomi Winstone

Recordiad
15:15-15:30

Amser Te

 
15:30-16:30

Writing Better Assignments in the Post-Covid19 Era

Mary Jacob