Realiti Rhithwir

Mae’n bleser gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu gyhoeddi’r Gynhadledd Fer nesaf. Ddydd Mawrth 28 Mawrth bydd yr Uned yn cynnal ein cynhadledd fer nesaf wyneb yn wyneb.

Bydd y gynhadledd hon yn canolbwyntio ar Realiti Rhithwir, gan adeiladu ar un o’r sesiynau o Gynhadledd Dysgu ac Addysgu’r llynedd.

Mae archebion eisoes ar agor – gallwch archebu’ch lle ar-lein.

Amser Sesiwn Recordiad
11:00-11:45

Prif Anerchid

Chris Rees

Recordiad

PowerPoint

11:45-12:30

Embracing Virtual Reality within Healthcare Education for student nurses

Amanda Jones & Bleddyn Lewis

Recordiad

PowerPoint

12:30-13:00

VR in Education

Steve Atherton

Recordiad

PowerPoint

13:00-14:00

Amser cinio

 

14:00-16:00

Through their Eyes – seeking a pedagogical perspective on a Virtual Reality Prototype

 

Sarah Wydall, Rebecca Zerk, Helen Miles & Andra Jones 

Recording

PowerPoint