Cynhadledd Fer, Rhagfyr 2021: Defnyddio Meddalwedd Pleidleisio i Ddatblygu Gweithgareddau Dysgu ac Addysgu

Mae’n bleser gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu gyhoeddi y cynhelir y Gynhadledd Fer nesaf ar ddydd Iau 16 Rhagfyr, ar-lein drwy Teams.

Byddwn yn edrych ar feddalwedd pleidleisio – offer y gellir ei ddefnyddio i sicrhau bod myfyrwyr yn ymgysylltu â’u dysgu ac yn gwella eu dealltwriaeth o bynciau cymhleth. Eleni, mae’r Brifysgol wedi prynu Vevox, offer pleidleisio ar-lein, sydd wedi’i integreiddio’n llawn yn Teams ac sy’n gallu gwneud eich gweithgareddau wyneb yn wyneb yn rhyngweithiol.

Galwad am Gynigion:

Rydym yn chwilio am gydweithwyr sy’n defnyddio meddalwedd pleidleisio wrth ddysgu ac addysgu i roi cyflwyniad yn y Gynhadledd Fer. Gallai’r pynciau posibl gynnwys:

  • Defnyddio polau ar gyfer gweithgareddau cynefino a thorri’r garw
  • Polau ar gyfer gemeiddio
  • Polau ar gyfer datblygu’r dysgu
  • Gwneud sesiynau addysgu wyneb yn wyneb yn rhyngweithiol
  • Polau ar gyfer gweithgareddau anghydamseredig

Cyflwynwch eich cynnig ar-lein cyn dydd Gwener 19 Tachwedd.

Mae’n bosibl archebu lle ar gyfer y digwyddiad undydd nawr – archebwch ar-lein.

Bydd cyflwynwyr allanol yn ymuno â ni yn y digwyddiad felly cofiwch gadw llygaid ar ein blog wrth i ni gyhoeddi ein rhaglen.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, rhowch wybod i ni: udda@aber.ac.uk.  

Ar Ddydd Iau 25ain o Fawrth, bydd yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn cynnal yr ail o Gynadleddau Byr yr Academi eleni, a hynny ar-lein. Y thema fydd ‘Ymgorffori Lles yn y Cwricwlwm​’, a byddwn yn ymchwilio i’r cysylltiadau rhwng lles a dysgu a sut y gall hyn helpu i gynyddu llwyddiant y myfyrwyr a’r staff.

Y tri phrif edefyn ar gyfer y Gynhadledd Fer fydd:

  • Adnabod y rhwystrau o ran lles myfyrwyr
  • Meithrin gwytnwch mewn myfyrwyr
  • Annog myfyrwyr i ffynnu

Rydym yn chwilio am gynigion gan staff, cynorthwywyr addysgu ôl-raddedig a myfyrwyr, i roi cyflwyniadau, arddangosiadau, gweithdai a thrafodaethau ar eu harferion presennol o ran datblygu lles yn y cwricwlwm. Hyd yn oed os nad yw eich cynnig yn cyd-fynd yn union â'r edefynnau uchod, croesawn gynigion perthnasol eraill.

Gallwch gofrestru i fynychu'r Gynhadledd Fer drwy glicio ar y ddolen hon. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost at eddysgu@aber.ac.uk.

Amserlen

 

Amser

 

Sesiwn

Dolen i Ymuno

9:30-9:45

 

Croeso

Tim Woods

Recordiad

9:45-10:00

Well-being in the Curriculum at Aberystwyth University

Samantha Glennie

 

Recordiad

10:00-10:20

 

Well-being in the Curriculum – a Foundation Year Pilot

Sinead O’Connor

Recordiad

10:20-10:50

 

Supporting Students in Building a Resilient Approach to their Learning

Antonia Ivaldi

 

10:50 – 11:20

 

Egwyl – sesiwn ioga (11:00-11:15)

 

11:20 – 12:20

 

Flourishing at Aberystwyth – Putting Positive Education into Practice

Frederica Roberts - Prif Siaradwr

Recordiad

12:20 -12:50

 

What Can Lecturers Do to Get Students to Embrace Mistakes?

Marco Arkesteijn

 

12:50 – 13:50

 

Amser ginio

 

13:50 – 14:30

 

Online Communities and Student Well-being

Kate Lister - Prif Siaradwr

 

Recordiad

14:30 – 14:50

 

Building Resilience

Alison Pierse

Recordiad

14:50 – 15:20

 

Meeting Students' Needs (using simple tools)

Panna Karlinger, Trystan Hooper, Lenka Michalkova, Tom Mumford

Recordiad

15:20 – 15:50

 

Egwyl – sesiwn myfyrdod (15:30-15:40)

 

15:50 – 16:20

 

Resilience - a Valuable Student Skill

Sadie Thackaberry

Recordiad

16:20 – 16:50

 

Final Remarks – what will you implement session?

Samantha Glennie, Sioned Llywelyn, Lara Kipp & Anna Udalowska

 

Gallwch lawrwytho copi o'r amserlen yma: Amserlen Cynhadledd Fer 2021 / Mini Conference 2021 Programme