Cynaliadwyedd mewn Addysg Uwch

Mae'n bleser gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu gyhoeddi ein Cynhadledd Fer nesaf.

Ar 20 Rhagfyr, byddwn yn cynnal digwyddiad ar-lein i drafod Cynaliadwyedd mewn Addysg Uwch.

Yn y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu eleni, cawsom gwmni Dr Alex Hope o Brifysgol Northumbria, a fu’n siarad am sut y gallem gynnwys Cynaliadwyedd yn y Cwricwlwm. Gallwch wrando ar sgwrs Alex o'r gynhadledd ar-lein.

Mae’n bosibl archebu lle ar gyfer y digwyddiad undydd nawr – archebwch ar-lein.

Amser Sesiwn Linc i Recordiad
10:15-10:45

Welcome and introduction to AU's Sustainability Policy

Professor Neil Glasser, Kate Wright & Jim Woolley

Recordiad

SDGs Curriculum Mapping PowerPoint

10:45-11:45

Keynote: Embedding Sustainability Goals across the Curriculum

Dr Georgina Gough

11:45-12:15

Student Mobility and Cross-cultural skills - Global & Sustainable?

Marian Gray

Recordiad
12:15-13:15 Amser Cinio  
13:15-14:15

Discipline hopping: Interdisciplinary approaches to a sustainable curriculum

Dr Louise Marshall

Recordiad