Blociau testun wedi'u hamlygu

Cynhwysydd Blwch

Mae'r testun hwn yn cael ei gynnwys mewn cynhwysydd blwch, sy'n creu amlinelliad blwch o amgylch y cynnwys. Bydd gan y blwch forder melyn.

Hysbysiad (Safonol)

Mae'r testun hwn yn cael ei gynnwys mewn blwch hysbysiad, sy'n creu amlinelliad blwch o amgylch y cynnwys. Bydd gan y blwch gefndir llwyd golau.

Hysbysiad (Canolog)

Mae'r testun hwn yn cael ei gynnwys mewn blwch hysbysiad, sy'n creu amlinelliad blwch o amgylch y cynnwys. Bydd gan y blwch gefndir llwyd golau, a bydd y testun wedi’i ganoli.

Beth sydd ei angen?

Cyn cyflwyno blociau testun wedi’u hamlygu yn eich tudalen, dylech wneud y paratoadau canlynol:

  • Sicrhewch fod y testun ar gyfer eich blociau testun wedi'u hamlygu ar gael.

Sut i?

Gall defnyddwyr y CMS gyflwyno blociau testun wedi’u hamlygu i'w tudalennau gwe trwy ddilyn y cyfarwyddiadau a ddarperir yn Nhaflen Wybodaeth 28.

Beth sydd ei angen?

Cyn cyflwyno hysbysiad pwysig i’ch tudalen, dylech wneud y paratoadau canlynol:

  • Sicrhewch fod y testun ar gyfer eich hysbysiad pwysig ar gael;
  • Cadarnhewch y ddolen am ragor o wybodaeth mewn perthynas â'ch hysbysiad pwysig (os oes angen);
  • Sicrhewch fod y templed cynnwys canlynol ar gael yn yr adran lle’r hoffech osod eich fideo hysbysiad pwysig:
    • Hysbysiad Pwysig Adran

Sut i?

Gall defnyddwyr y CMS gyflwyno hysbysiad pwysig i'w tudalennau gwe trwy ddilyn y cyfarwyddiadau a ddarperir yn Nhaflen Wybodaeth 36.