Cyflwyniad i'r Dudalen

Mae'r opsiwn hwn yn caniatáu ar gyfer delwedd fawr ar eich cyflwyniad i dudalen, gyda'r testun cysylltiedig islaw.

Beth sydd ei angen?

Cyn creu eich cyflwyniad i dudalen, dylech wneud y paratoadau canlynol:

  • Dewiswch y ddelwedd ar gyfer eich cyflwyniad i dudalen;
  • Cadarnhewch y testun sydd ei angen ar gyfer eich cyflwyniad i dudalen;
  • Golygwch y ddelwedd fel ei bod yn 1140px o led a 585px o uchder;
  • Gwnewch yn siŵr bod y templed cynnwys canlynol ar gael yn yr adran lle’r hoffech osod eich cyflwyniad i dudalen:
    • Cyflwyniad i Dudalen - Llun neu Fideo.

Sut i?

Gall defnyddwyr y CMS greu eu Cyflwyniadau i Dudalennau trwy ddilyn y cyfarwyddiadau a ddarperir yn Nhaflen Wybodaeth 29.