Slab

Slab Llwyd

Mae'r cynnwys yn cael ei arddangos mewn blwch llwyd gyda delwedd (gellir ei leoli ar ochr chwith neu ochr dde’r blwch) a botwm i ddod o hyd i ragor o wybodaeth.

System Rheoli Cynnwys

Slab Gwyn

Mae'r cynnwys yn cael ei arddangos mewn blwch gwyn gyda delwedd (gellir ei leoli ar ochr chwith neu ochr dde’r blwch) a botwm i ddod o hyd i ragor o wybodaeth.

System Rheoli Cynnwys

Beth sydd ei angen?

  • Cadarnhewch y testun sydd ei angen ar gyfer eich slab(iau);
  • Cadarnhewch y linc(iau) sydd ei angen ar gyfer eich slab(iau);
  • Dewiswch y ddelwedd/delweddau ar gyfer eich slab(iau);
  • Golygu'r ddelwedd/delweddau fel eu bod o faint addas (374px o led a 388px o uchder sy’n gweithio orau);
  • Sicrhewch fod y templedi cynnwys canlynol ar gael yn yr adran lle’r hoffech osod eich dewislen delwedd:
    • Slab

Sut i?

Mae taflen wybodaeth i ddefnyddwyr y CMS ar gyfer creu slabiau yn cael ei datblygu ar hyn o bryd.