10fed Gynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu

Cynhaliwyd y Ddegfed Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol rhwng 12 a 14 Medi 2022.

Thema'r gynhadledd oedd Dylunio Addysgu Yfory: Arloesi, Datblygu a Rhagoriaeth: Dathlu 10 mlynedd o Gynadleddau Dysgu ac Addysgu Prifysgol Aberystwyth. Nod y gynhadledd oedd myfyrio ar yr ymrwymiad sydd gan staff PA i wella profiadau dysgu’r myfyrwyr a chydnabod degawd o gynadleddau.

Rhaglen y Cynhadledd - PDF

 

Diwrnod Un - Dydd LLyn 12eg Mis Medi (Ar-Lein)

Amser Digwyddiad Recordiad
09:15-09:30

Croeso

Yr Athro Tim Woods a Kate Wright

 
09:30-10:30

Navigating power lines: developing principles and practices
to support socially just student: staff partnerships.

Kyra Araneta, Jennifer Fraser, a Moonisah Usman, University of
Westminster 

Recordiad
10:30-11:00 Amser Te  
11:00-11:45

Building academic partnerships between staff and students in Higher Education

Adriana Su

Recordiad
11:45-12:30

What does it mean to work in a partnership with students? The UAL Digital Learning Champions project

Anna Udalowska gyda Jessie Gao, Anna Willis a Serafina Min

Recordiad
12:30-13:30 Cinio  
13:30-14:00

Academic Integrity after Covid

Neal Alexander

Recordiad
14:00-14:30

Raising awareness of referencing, plagiarism and unacceptable practice with the library's guide and quiz

Simon French ac Anita Saycell

Recordiad
14:30-15:00 Amser Te  
15:00-15:30

Why don’t students listen? Reflecting on teaching interventions focusing on student engagement with feedback and co-construction of marking criteria

Panna Karlinger

Recordiad
15:30-16:00

“Trying to get my money’s worth” An analyses of student engagement and participation in the Department of Law & Criminology

Jen Phipps a Lauren Harvey

Recordiad
16:00-17:00 Enillwyr Gwobrau Cyrsiau Eithriadol  Recordiad

 

Diwrnod Dau - Dydd Mawrth 13eg Mis Medi (Wyneb yn wyneb)

Amser Digwyddiad Recordiad
09:00-09:30 Cofrestru  
09:30-09:45 Croeso  
09:45-10:30

Digital Insights

Kate Wright

Recordiad
10:30-11:00

Vevox Polling Software & Ice-breaker Activities

Bruce Wight, Aberystwyth Business School & Jim Woolley

Recordiad
11:00-11:30 Amser Te  
11:30-12:15

PGCTHE Showcase

Alex Pitchford, Meirion Roberts, a
Lucy Trotter

Recordiad
12:15-12:45

Seeking Solutions: The Challenges of Authentic Assessment for Criminology 

Jen Phipps

Recordiad
12:45-13:45 Cinio  
13:45-14:15

What is the impact of embedding goal setting within seminars on self-regulated learning?: A sub-project of the School of Education ‘Skills for Active Learning Project’

Lucy Trotter

Ysgol Addysg

Recordiad
14:15-15:00

The Self-Directed Learning Approach 

Alison Pierse a Calista Williams

Dysgu Gydol Oes

Recordiad

15:00-15:30

Egwyl a Chacen i Ddathlu’r Dengmlwyddiant

 
15:30-15:45

3 Minute Thesis Presentation 

Jamila La Malfa-Donaldson

Adran y Gwyddorau Bywyd 

Recordiad
15:45-16:30

An invitation to an open discussion to explore the potential of Immersive Virtual Reality as a pedagogical tool

Sarah Wydall, Helen Miles, Andra Jones & Rebecca Zerk

Adran Y Gyfraith a Throseddeg ac Adran Cyfrifiadureg

Recordiad
16:30-17:00

Offering Bilingual Modules to Distance Learners in Computer Science

Jonathan Bell

Adran Cyfrifiadureg

 

Diwrnod Tri - Dydd Mercher 14eg Mis Medi (ar-lein)

Amser Digwyddiad Recordiad
09:30-10:30

Sustainability in the Curriculum

Alex Hope

Northumbria University

Recordiad
10:30-11:00 Amser Te  
11:00-12:00

Designing Active Cognitive Tasks for Active Learning 

Mary Jacob

Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu

Recordiad
12:00-13:00

Panel Discussion: Supporting the development of students’ digital capabilities

Sioned Llywelyn gyda Megan Williams, Panna Karlinger a Saffron Passam 

Recordiad
13:00-14:00 Cinio  
14:00-16:00

Panel and Discussion: Creative Modern Languages: Assessment and Practice

Jennifer Wood, Alex Mangold a Guests

Recordiad
16:00-16:15 Amser Te  
16:15-17:00

Student Support

Ian Munton

Recordiad