7fed Cynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu

Gwelwch y rhaglen y Gynhadledd yma [link]

Y Grŵp E-ddysgu sy'n gyfrifol am drefnu Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol Prifysgol Aberystwyth. Mae'r gynhadledd yn dod â'r gymuned dysgu ac addysgu at ei gilydd o bob rhan o'r Brifysgol i ddathlu, rhannu, a rhoi llwyfan i'r dulliau cyffrous ac arloesol sy'n cael eu defnyddio wrth ddysgu.

Mae'r gynhadledd yn cynnwys gweithdai, arddangosiadau, cyflwyniadau a siaradwyr gwadd.  

Cynhelir 7fed Cynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu rhwng 8 a 10 Gorffennaf 2019 ar Gampws Penglais.

Thema’r gynhadledd eleni yw, Dysgu o Ragoriaeth: Arloesi, Cydweithio, Cymryd Rhan! ac rydym yn bwriadu adlewyrchu ymroddiad staff PA i ehangu profiad dysgu’r Myfyrwyr. Pedwar prif agwedd y gynhadledd eleni yw:

  • Sut mae myfyrwyr yn dysgu
  • Cynllunio dysgu effeithiol ac arloesol
  • Addysgu drwy ymchwil i ehangu dysgu
  • Profiadau dysgu cydweithredol a chyfranogol

Diwrnod Cyntaf: Dydd Llun 8 Gorffennaf 2019

Amser

Cyflwyniad

Lleoliad

08:45-09:15

Cofrestru

Felin Drafod, Llandinam

09:15-09:30

Croeseo i Gynhadledd

Tim Davies & Kate Wright

A6, Llandinam

09:30-10:00

Croeso gan Dirprwy Is-Ganghellor Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr a Strategaeth Dysgu ac Addysgu newydd. 

Yr Athro Tim Woods

10:00-10:45

Prif Anerchiad – Rethinking Pedagogy for an Age of Uncertainty

Helen Beetham

10:45-11:15

Amser Te

Felin Drafod, Llandinam

11:15-12:15

Weithdy

Helen Beetham

B23, Llandinam

12:15-13:00

Cinio

Felin Drafod, Llandinam

13:00-13:30

Exemplary Course Award Winners

A6, Llandinam

13:30-14:00

Encouraging Students to Engage with Feedback: Making Revisions using Word's 'Tracked Changes' Feature... And Getting Credit for it

Simon Payne & Marco Arkesteijn

14:00-14:30

Can Video Capture increase Student Engagement with Feedback?

Gary Wyn-Jones

14:30-15:00

Amser Te

Felin Drafod, Llandinam

15:00-17:00

Sesiwn 1

Failures, Fiascos and F**k Ups: Improving our practice by reflecting on our mistakes

Victoria Wright & Hanna Binks

B22, Llandinam

Sesiwn 2

Equality, Diversity and Inclusion in Teaching and Learning

Ruth Fowler

B23, Llandinam

 

Ail Ddiwrnod- Dydd Mawrth 9 Gorffennaf

Amser

Cyflwniad

Lleoliad

08:45-09:15

Cofrestru

Felin Drafod, Llandinam

09:15-09:30

Croeso gan Is-Ganghellor

Yr Athro Elizabeth Treasure

A6, Llandinam

09:30-10:00

Assessing the Practical (Laboratory) Skills that Students will use for their Future Careers

Marco Arkesteijn

10:00-10:30

Designing and Delivering a Continuing Professional Development Programme for Students

Antonia Ivaldi

10:30-11:00

Never mind the Width, Feel the Quality! How Module Reading Lists Can Support Information Literacy

Joy Cadwallader

11:00-11:30

Amser Te

Felin Drafod, Llandinam

11:30-12:30

Sesiwn 1: 

Promote active learning with ABC Learning Design

Mary Jacob

B22, Llandinam

Sesiwn 2: 

Neurodiversity and Inclusive Practice

Caroline White & John Harrington

B23, Llandinam

12:30-13:15

Cinio

Felin Drafod, Llandinam

13:15-13:45

Sesiwn 1: 

Keeping in Touch: Using Skype for Business to Provide Assignment Support for Students on Placement

Susan ChapmanManon Lewis & Jim Woolley

B23, Llandinam

13:45-14:45

Aber Quiz, a Home-Grown Quiz System used for Teaching

Chris Loftus

14:45-15:15

Padlet: A Sharing Platform

Danielle Kirk

13:15-15:15

Sesiwn 2: Fforwm Gweinyddwyr

A6, Llandinam

15:15-15:45

Amser Te

Felin Drafod, Llandinam

15:45-17:00

 

Sesiwn 1: Special interest on Distance Learning

Making Connections: Learning how Distance Learners Learn

Marianne Taylor

B22, Llandinam

 

Keep Checking In: Motivational Strategies for Distance Learners

Alison Pierse

Making Connections: Learning how Distance Learners Learn

Marianne Taylor

15:45-16:45

 

Sesiwn 2: 

Create and Publish your Aspire Reading List

Joy Cadwallader

B23, Llandinam

 

Update and Enhance your Aspire Reading List

Joy Cadwallader

15:45-17:00

Sesiwn 3: 

TPAU Special Interest Group

Annette Edwards & Gwesteion

A6, Llandinam

15:45-17:00

Sesiwn 4:

PGCTHE Participant Meet Up

B20, Llandinam

 

Trydydd Diwrnod - Dydd Mercher 10 Gorffennaf

Amser

Cyflwyniad

Lleoliad

09:00-09:30

Cofrestru

Medrus 1

09:30-10:00

"The land of content lost" - how can a lecture's content be delivered without spending so much time lecturing?

Jon Bell

Medrus 1

10:00-10:30

Encouraging Mathematicians and Master's Students to Reflect

Kim Kenobi

Medrus 1

10:30-11:00

Entering the 'Dragon's Den': A Creative Approach to Teaching Spanish Business Language

Jennifer Wood

Medrus 1

11:00-11:30

Amser Te

Medrus 1

11:30-12:30

Designing Effective Public Engagement Activities

Maire Gorman & Greg Scannell

Medrus 1