11eg Cynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu

Yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu sy'n gyfrifol am drefnu Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol Prifysgol Aberystwyth. Mae'r gynhadledd yn dod â'r gymuned dysgu ac addysgu at ei gilydd o bob rhan o'r Brifysgol i ddathlu, rhannu, a rhoi llwyfan i'r dulliau cyffrous ac arloesol sy'n cael eu defnyddio wrth ddysgu.

Mae'r gynhadledd yn cynnwys gweithdai, arddangosiadau, cyflwyniadau a siaradwyr gwadd.  

11eg Cynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu

Roedd hi’n bleser gan yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu gyhoeddi dyddiad yr 10fed Gynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu. Cynhaliwyd y gynhadledd o ddydd Mawrth 4 Gorffennaf hyd ddydd Iau 6 Gorffennaf 2023.

Eleni roedd y gynhadledd Dysgu ac Addysgu yn dwyn y thema Dysgu sy’n Trawsnewid: Creu Cyfleoedd i Ddysgu ac fe’i cynhaliwyd rhwng dydd Mawrth 4 a dydd Iau 6 Gorffennaf 2023.

Cewch weld y rhaglen ar ein tudalennau gwe.

Dyma’r thema ar gyfer y gynhadledd eleni:

Dysgu sy’n Trawsnewid: Creu Cyfleoedd i Ddysgu

Yn adlewyrchu’r ymroddiad sydd gan staff Prifysgol Aberystwyth i wella profiad dysgu eu myfyrwyr.

Dyma prif gangen y gynhadledd eleni:

  • Addysgu yn oes Deallusrwydd Artiffisial
  • Paratoi ar gyfer Blackboard Ultra
  • Dylunio cyffredinol ar gyfer dysgu
  • Mentora ar gyfer llwyddiant a hunanreoleiddio
  • Cyd-destunau dysgu gweithredol a dilys

Diwrnod Un - Dydd Mawrth 4ydd Mis Gorffennaf (Wyneb yn Wyneb)

Amser Digwyddiad Recordiad
09:15-09:30 Cofrestru
09:30-09:45 Croeso Recordiad
09:45-10:45

Keynote: Introduction to Blackboard Learn Ultra

Martyn Rollason, Josephine Kinsley, Anthology (Blackboard)

10:45-11:15 Amser Te
11:15-12:15

Bangor's Experience of Moving to Learn Ultra 

Bethan Wyn Jones and Alan Thomas, Prifysgol Bangor University

Recordiad
12:15-13:15 Cinio
13:15-14:15

Blackboard Learn Ultra Future Development and use cases from other Learn Ultra users

Nicolaas Matthijs, Vice President: Product Management, Anthology (Blackboard)

14:15-14:30 Amser Te
14:30-17:00

Workshop Teaching and Learning with Learn Ultra

Dennis Nevels, Senior Educational Consultant, Anthology (Blackboard)

Diwrnod Dau - Dydd Mercher 5ed Mis Gorffennaf (Wyneb yn Wyneb)

Amser Digwyddiad Recordiad Stondinau (Melin Drafod - trwy'r dydd)
09:00-09:15 Cofrestru
09:15-09:30 Croeso
09:30-10:30

Generative AI - Where are we now?

Mary Jacob

Recordiad Come and discuss the upcoming changes to module evaluation with the MEQ team
10:30-11:00 Amser Te
11:00-11:45

Teaching law in practice: the use of active learning and assessment methods to enhance students’ practical knowledge

Caroline Whitby a Lauren Harvey

Recordiad
11:45-12:15

Padlet - creating, managing, and using Padlet for teaching in HE 

Panna Karlinger

Recordiad
12:15-13:15 Cinio
13:15-14:15

Exploring elements of trauma informed mentoring to build stress regulation skills

Esther Bowles, Mary Glasser, Laura George

Recordiad Teaching and Learning through a trauma-informed lens
14:15-14:30 Amser Te
14:30-14:40

3 Minute Thesis Presentation

Kate Parsons

Recordiad
14:40-15:00

Supporting Skills Development: Showcasing new resources for students and staff

Anita Saycell, Non Jones and Sioned Llewelyn

Recordiad
15:00-15:15

Talis Elevate for social annotation

Mary Jacob

15:15-15:45 Amser Te
15:45-16:30

Attention Polar Bear lost! If found, please return to your lecturer: Maintaining attention via digital technology.

Bruce Wright

Recordiad
16:30-17:00

PGCTHE Awards and Showcase 

Mary Jacob a Ffrindiau

Recordiad

Diwrnod Tri - Dydd Iau 6ed Mis Gorffennaf (Ar-Lein)

Amser Digwyddiad Recordiad
09:00-09:30

Aspire Reading Lists 2023-2024: what teaching staff need to know

Joy Cadwallader

Recordiad
09:30-10:30 ECA Winners Recordiad
10:30-11:00 Amser Te
11:00-12:00

Navigating the opportunities and challenges of AI in education

Michael Webb

Recordiad
12:00-13:00 Cinio
13:00-13:30

Creative communication: who shall I tell about this horrible disease?

Hazel Davey

Recordiad
13:30-14:00

Creative assessment - the experience in our Youth Crime and Justice module

Kathy Hampson

Recordiad
14:00-14:15 Amser Te
14:15-15:00

Eroding the bedrock of our profession?: learning and teaching about rivers in the age of AI

Stephen Tooth, Hywel Griffiths (AU),  D. Roberts (Ymchwilydd annibynnol ac ymgynghorydd addysg llawrydd)

Recordiad
15:00-15:45

ChatGPT: Opportunities and Risks for Higher Education

Bernard Tiddeman

Recordiad