Yr 2il Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol

Cynhaliwyd yr ail Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol rhwng dydd Mawrth 16 Medi a dydd Iau 18 Medi 2014.

Thema cynhadledd 2014 oedd ‘Ysbrydoli Addysgu:  Rhannu Chwedlau Addysgu a Thechnoleg.’

Chwe phrif ffrwd y gynhadledd oedd:

  • Ymgysylltiad myfyrwyr mewn dysgu gweithredol.
  • Gwella asesu ac adborth.
  • Dulliau arloesol o addysgu.
  • Cymhwyso technoleg i heriau addysgol.
  • Offer a thechnolegau newydd.
  • Cymryd rhan mewn ymchwil bedagogaidd.

Isod mae amserlen cynhadledd 2014, ac mae'n cynnwys dolenni i adnoddau megis cyflwyniadau PowerPoint, taflenni, proffiliau cyswllt a phroffiliau lleoliad.

Rhaglen y Gynhadledd

Diwrnod Un, Dydd Llun 15fed Mis Medi:

Amser Digwyddiad Lleoliad Adnodd
14:30

E-Submission Workshop

Kate Wright

C66, Hugh Owen  
16:00 DIWEDD Y DYDD    

Diwrnod Dai, Dydd Mawrth 16fed Mis Medi:

Amser Digwyddiad Lleodiad Adnodd
10:00 Cofrestru Cynnar    
10:30

Sesiwn 1 - Getting Started with AberLearn BlackBoard Workshop

Johanna Westwood

C66, Hugh Owen  
11:30 Cofrestru a Cinio MedRus Penbryn  
13:00

Session 2 - Croeso

Professor April McMahon, Vice Chancellor

Open Address and Academi Aber Academy Launch

Professor John Grattan, Pro Vice Chancellor

Prif Anerchiad - More Effective Use of (Teaching) Time and Space

Professor Simon Lancaster, School of Chemistry, University of East Anglia

MedRus Penbryn  
14:30

Sesiwn 3 - The CADARN Learning Portal

Dr Tom Bartlett

Enhancing Student Engagement Beyond Assessment

Dr Antonia Ivaldi

MedRus Penbryn  
15:15 Amser Te MedRus Penbryn  
15:30 

Sesiwn 4A - Inspiring Teaching through Action Research Pure Action Research with Geography Students

Dr Kevin Grove

What is Action Research and What Opportunities Does it Offer University Teaching?

Saffron Passam

From Action Research to Pedagogical Publication - Interview Findings

Graham Lewis 

MedRus Penbryn   
 

Sesiwn 4B - Teaching with Tablets

Daniel Burgarth

Evaluating On-Line Assessment

Malcolm Leitch

A14, Hugh Owen   
16:35

Sesiwn 5A - Academi Aber Academy Open House: Introduction and Tour

Media Lab Demonstration and Workshop

Lizi Hesling, CADARN Learning Portal

Academi Aber Academy, Hugh Owen

E4, Media Lab, Hugh Owen 

 
 

Sesiwn 5B - Video Diary Room Interviews

Dr Joanne Maddern, Technical Support 

E5, Recording Studio, Hugh Owen Library   
17:30 DIWEDD Y DYDD    

Diwrnod Tri, Dydd Mercher 17fed Mis Medi:

Amser Digwyddiad Lleoliad Adnodd
09:00

Sesiwn 1 - Making a Video: Quick and Easy

Mary Jacob, Dr Gareth Hall

A14, Hugh Owen  
09:20- 10:20

Sesiwn 2A - Learning through Role Plays: Lessons from Intelligence Studies

Dr Claudia Hillebrand

Online Discussions

Dr Gareth Norris

A14, Hugh Owen  
 

Sesiwn 2B - Using Quizdom to Engage Students and 'Flip' Lectures

Rachel Howell

Authentic Assessment

Basil Wolf

A12, Hugh Owen  
10:00 - 10:30

Sesiwn 3 - Engagement with Employability

Dr Hazel Davey

A14, Hugh Owen  
10:30

Access Aberystwyth App Launch and Coffee Sponsored by AberPrentice

Rebecca Davies, Carolyn Parry

Hugh Owen Foyer  
11:00

Sesiwn 4 - AberPrentic - A Model for Multi-Disciplinary Student Employability and Enterprise Development

Carolyn Parry, Neil Taylor, Julie McEwan, Dr Dave Poynton

Prif Anerchiad - Reading Lists at Liverpool: A Case Study

Dr Lisa Shaw, University of Liverpool, Clair Sharpe, University of Liverpool

A14, Hugh Owen  
13:00 Cinio Hugh Owen Foyer  
13:30

Sesiwn 5 -

The CADARN Learning Portal

Dr Tom Bartlett

'Expressing Opinions' an Art History Distance Learning Initiative

Alison Pierse

AU Exemplary Course Award

Mary Jacob

Instructional Video for Engancing Student Learning

Tom Holt

Enhancing AberLearn BlackBoard Presence

Kate Wright

Y Lobi y tu allan i A12, Hugh Owen  
14:00

Sesiwn 6A - Teaching Room Demonstration, Drop in Session

Lauren Harvey

A14, Hugh Owen  
 

Sesiwn 6B - Manage Your Reading Lists with TALIS Aspire Workshop

Laura Unwin, Joy Cadwallader

C66, Hugh Owen  
14:30

Sesiwn 7 - Aberystwyth University Exemplary Course Award

Mary Jacob

A14, Hugh Owen  
15:30 Amser Te Academi Aber Academy, Hugh Owen Library  
15:45

Sesiwn 8A - Manage Your Reading Lists with TALIS Aspire Workshop

Laura Unwin, Joy Cadwallader

C66, Hugh Owen  
 

Sesiwn 8B - Helix Workshop

Johanna Westwood

Academi Aber Academy  
16:20

Sesiwn 9A - Academi Aber Academy Open House: Introduction and Tour

Mary Jacob

Media Lab Demonstration and Workshop

Lizi Hesling

Academi Aber Academy

Media Lab, E4, Academi Aber Academy

 
 

Sesiwn 9B - Video Diary Room Interviews

Dr Joanner Maddern, Russ Basford

   

Diwrnod Pedwar, Dydd Iau 18fed Mis Medi:

 

Amser Digwyddiad Lleodiad Adnodd
9:00-10:30

Sesiwn 1A Chair: Dr. Stephen Atherton

Some Tips for Improving Learning – Provoke, Relate, Reveal

Ian Keirle, Senior lecturer , IBERS

Assessment for Learning: the Use of Quizzes to Enhance Student Learning

Basil Wolf, Lecturer, IBERS

MedRus 1 Penbryn   
 

Sesiwn 1B Chair: Paul Richardson

Student-made videos for assessment & teaching

Rupert Marshall, Reader in Animal Behaviour, IBERS

 

Coding in the cloud

Bernie Tiddeman, Senior Lecturer & Head of Department, Department of Computer Science

 

Study Skills and Learning Transition, the Fresher’s Perspective

Sahm Nikoi, Information Services

 

The Aberystwyth and Bangor Universities Joint Recognition Scheme for Continuing Professional Development in Teaching and Supporting Learning: Applying for Higher Education Academy Fellowships

Graham Lewis, Coordinator, Centre for the Development of Staff and Academic Practice

 

Hugh Owen A14  
10:30-11:00 Coffi MedRus 1 Penbryn  
11:00-11:55

Sesiwn 2 Chair: Johanna Westwood

Pantopto: Innovative Uses of Video in HE

Debra Garretson, Panopto

MedRus 1 Penbryn  
12:00-13:00

Sesiwn 3 Facilitator: Mary Jacob, Information Services

Improving Feedback Skill-Share

 

   
13:00-14:00  Cinio MedRus 1 Penbryn   
13:30-3:00  Sesiwn 4     
1:30-1:55 

Teaching Room Demonstration

Drop in session

 

Lauren Harvey, Information Services

 
Hugh Owen A14   
 

Module MakeoverWorkshop

 

Johanna Westwood, Information Services

 
Hugh Owen C66   
  Five Minute Transition     
14:00-15:00 

Sesiwn 5A Chair:  Ayla Gol

Roundtable Discussion: Using Technology to Support Distance Learners and Deliver Their Learning Content in Innovative and Engaging Ways

Tanya Rogers; Sue Lithgow; John Neslon; Marianne Taylor, Open Learning Unit, Department of Information Studies

 

Martine Spittle; Julia Jenkins, Advanced Training Partnership, IBERS,

 

MedRus 1 Penbryn   
 

Sesiwn 5B Chair:  Dafydd Sills-Jones

Do Not Teach Mathematics, Play With It

Nitin Kumar Naik, Research Assistant, Department of Computer Science

 

Navigating the Site Map: From Analogue to Digital Space

Dr. Louise Ritchie, Department of Theatre, Film & Television Studies

Academi Aber Academy E3   
15:00-15:30  Te  MedRus 1 Penbryn   
15:30-17:00 

Sesiwn 6 Chair:  Paul Richardson, Jisc

Common Sense and the Craft of Teaching: Communal Modes of Support

Dr. Richard Davies, Lecturer, Department of Education and Lifelong Learning

 

In the Liminal Space: Software Design as a Threshold Skill

Dr. Lynda Thomas, Teaching Fellow, Department of Computer Science

 

#OutInTheField: The Use of Twitter in Revitalizing Human Geography Methods Training

Greg Thomas & Will Andrews, Department of Geography and Earth Sciences

 

Cyfarfod llawn

Professor John Grattan,  Pro Vice-Chancellor, Student Experience and International

MedRus 1 Penbryn