Grid Teils Nodwedd

Gellir defnyddio gridiau teils nodwedd i arddangos sawl eitem mewn blychau melyn a llwyd.

Mae tri math gwahanol o deils y gellir eu harddangos yn y grid:

Beth sydd ei angen?

Cyn creu eich grid teils nodwedd, dylech wneud y paratoadau canlynol:

 • Cadarnhewch y testun sydd ei angen ar gyfer eich gridiau teils nodwedd;
 • Cadarnhewch y dolenni sydd eu hangen ar gyfer eich gridiau teils nodwedd (ac eithrio 'Teils Nodwedd (dyfyniad);
 • Sicrhewch fod gennych ganiatâd Cymedrolwr yn y CMS, gan mai Cymedrolwyr yn unig all greu'r arddull hon;
 • Sicrhewch fod y templedi cynnwys canlynol ar gael yn yr adran lle’r hoffech osod eich dewislen delwedd:
  • Arddangos Teils Nodwedd; ac yn dibynnu ar y math o grid teils nodwedd rydych chi am ei greu:
  • Teils Nodwedd;
  • Teils Nodwedd (dolen allanol);
  • Teils Nodwedd (dyfyniad).

Sut i?

Gall defnyddwyr y CMS greu gridiau teils nodwedd trwy ddilyn y cyfarwyddiadau a ddarperir yn Nhaflen Wybodaeth 31.