Nodweddion Cynnwys Cyffredinol

Mae'r dudalen ganlynol yn darparu enghreifftiau o'r math o nodweddion cynnwys cyffredinol sydd ar gael yn y CMS. Mae'r math o nodweddion cynnwys cyffredinol sydd ar gael yn cynnwys:

Arddulliau Pennawd Gwahanol

Pennawd 1

Pennawd 2

Pennawd 3

Pennawd 4

Pennawd 5
Pennawd 6

Acordiynau

Enghraifft o Acordion

Defnyddir tudalennau sydd ag acordiynau er mwyn caniatáu i sawl darn o wybodaeth fod ar gael ar yr un dudalen. Maent yn caniatáu i'r defnyddiwr symud rhwng yr acordiynau heb symud oddi ar y brif dudalen.

Beth sydd ei angen?

Cyn creu eich acordion, dylech wneud y paratoadau canlynol:

  • Cadarnhewch y testun sydd ei angen ar gyfer eich acordiynau;
  • Cadarnhewch destun y pennawd ar gyfer eich acordiynau.

Sut i?

Gall defnyddwyr y CMS greu acordiynau yn eu tudalennau gwe trwy ddilyn y cyfarwyddiadau a ddarperir yn Nhaflen Wybodaeth 13.

Cynnwys sy'n Ehangu

  • Cynnwys sy'n Ehangu

Beth sydd ei angen?

Cyn creu eich cynnwys sy’n ehangu, dylech wneud y paratoadau canlynol:

  • Cadarnhewch y testun sydd ei angen ar gyfer eich cynnwys sy'n ehangu;
  • Cadarnhewch destun y pennawd ar gyfer eich cynnwys sy'n ehangu.

Sut i?

Gall defnyddwyr y CMS gyflwyno cynnwys sy'n ehangu i'w tudalennau gwe trwy ddilyn y cyfarwyddiadau a ddarperir yn Nhaflen Wybodaeth 14.

Tablau

Dim ond ar gyfer data y dylid defnyddio tablau, nid fel ffordd o osod y dudalen.

Tabl gyda Phenawdau Colofn

Penawd Penawd Penawd Penawd Penawd Penawd
Data Data Data Data Data Data
Data Data Data Data Data Data
Data Data Data Data Data Data

Tabl gyda Phenawdau Colofn a Rhes

Penawd Penawd Penawd Penawd Penawd Penawd
Penawd Data Data Data Data Data
Penawd Data Data Data Data Data
Penawd Data Data Data Data Data

Beth sydd ei angen?

Cyn creu tabl, dylech wneud y paratoadau canlynol:

  • Cadarnhewch y data sydd ei angen ar gyfer eich tabl;
  • Cadarnhewch y penawdau sydd eu hangen ar gyfer eich tabl. 

Sut i?

Gall defnyddwyr y CMS greu acordiynau yn eu tudalennau gwe trwy ddilyn y cyfarwyddiadau a ddarperir yn Nhaflen Wybodaeth 4.4.